Sök efter svar?
Categories
< All Topics
Print

Teckenbilder från SPSM

Vi har en dialog med Ritade Tecken samt med Piktogram (samma utgivare) där vi kan erbjuda en licens så att man får både skapa, sälja och dela på vår sida även om man inte har egen licens eller produktionsavtal.

I kontakt med SPSM så finns här ett klargörande vad som gäller kring tecken och material som innehåller deras teckenbilder: 

Du får gärna använda teckenbilderna i material som du delar på internet. Vi vill då att det tydligt ska framgå att det är Specialpedagogiska skolmyndigheten som har copyright på bilderna med texten: Ritade Tecken © Specialpedagogiska skolmyndigheten. Om det är material som du tänkt sälja behöver vi skriva ett produktionsavtal. 

Man får inte heller bara lägga in själva bilden och dela den, utan teckenbilden måste in i ett sammanhang på något sätt. 

Notera: ovan gäller vid gratis material, vid betalmaterial måste ni kontakta SPSM och skriva ett produktionsavtal. Vi har ett antal prenumerationer hos SPSM, kontakta oss för att få mer information.

Table of Contents