KÖPVILLKOR Skolmagi.nu 

(senast uppdaterad 2022-02-21)

Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss på på info@skolmagi.nu.

Vårt juridiska namn är: Skolmagi som är en del av Wideung AB, organisationsnummer: 559244-3591, adress Stenkyrka, Stenstugu 155c, 624 42 Tingstäde, Sverige

VIKTIGT OM DINA PERSONUPPGIFTER

Från och med den 25 maj 2018 ersätter GDPR (General Data Protection Regulation) den svenska personuppgiftslagen. GDPR är ett omfattande regelverk för hur vi som e-handlare får och ska behandla dina personuppgifter.  I och med att du handlar hos oss så godkänner du behandlingen av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter i vår Privacy Policy. I korthet kan våra policy beskrivas på följande sätt: Vi samlar bara in nödvändig information för att kunna fullgöra vårt åtagande till dig. 

Vi delar inte ut dina uppgifter till tredje part om det inte krävs för att kunna fullfölja vårt åtagande till dig och för att möta ställda lagkrav på till exempel bokföring.  Vi sparar bara den information som krävs enligt lag och för att kunna ge så bra service som möjligt.  Mer information finns i vår Privacy Policy

Har du frågor kring dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@skolmagi.nu .

1. Köp 

Vid beställning träffas avtal om köp först när skolmagi.nu bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av skolmagi.nu. 

skolmagi.nu är en plats där vi säljer material som andra har skapat. Skolmagi säljer materialet åt dessa skapare. Avtalet om köp blir mellan Skolmagi och Köpare.

Du har ingen rätt att häva/ångra köpet då det handlar om digitala nedladdningar. 
Minsta ordervärde är 10:- .

Skolmagi och dess samarbetspartners äger alla rättigheter till de digitala filerna och dess innehåll. Dessa produkter får ej spridas eller delas vidare. Det är dock tillåtet att för eget bruk och i skolmiljö använda och skriva ut materialet så länge upphovsman anges. För att handla hos oss måste du vara 18 år och skolmagi.nu måste kunna fastställa köparens bostadsadress.

När du handlar hos oss skapas ett konto där man kan hitta sina nedladdningar och se vilka ordrar man har. Man kan även spara en önskelista. 

2. Sälja

Skolmagi.nu är en e-handelsplats där vi säljer och delar någon annans skapade material med deras tillåtelse. Respektive Skapare ansvarar för att dennes material är lagligt, att de har copyright, samt att bilder och typsnitt är deras eget eller som är godkänt för att säljas vidare. Skaparen av materialet ansvarar för prissättningen för sitt eget material. 

3. Priser

I priserna ingår moms med 25 % för beställningar av digitala varor inom Sverige, Finland och Danmark. Vi kan sälja till Sverige, Finland och Danmark i dagsläget. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Skolmagi.nu inte råder över, till exempel valutaförändringar eller ändrad moms. 

De olika Skaparna på skolmagi.nu bestämmer sina egna priser.

4. Frakt 

Då skolmagi.nu endast hanterar nedladdningsbara filer tillkommer ingen frakt, och vi skickar därmed heller inget material.

5. Betalningsalternativ/betalningsvillkor

5.1 Kortbetalning / Faktura

Vi använder oss utav Dintero Checkout. För frågor kring detta hänvisar vi till Dinteros villkor

6. Leveranser

Eftersom varorna är digitala så finns dessa tillgängliga direkt efter godkänd betalning. Via antingen orderbekräftelsen (som kommer via e-mail) eller via ditt konto hos oss på Skolmagi. Har du inget konto sen tidigare så skapas ett åt dig.

7. Ångerrätt och öppet köp

Privatkunder har enligt distansavtalslagen rätt till 14 dagars ångerrätt. Denna ångerrätt gäller inte digitala nedladdningar. Genom att godta dessa villkor så avstår du dig rätten till ångerrätt och öppet köp.

8. Reklamationer 

Du har enligt konsumentköplagen rätt att reklamera ett köp mellan privatperson och företag inom tre år.

9. Återbetalningar 

Eftersom ångerrätt inte gäller har köparen inte någon rätt att få pengarna tillbaka vid ett ångrat köp. Det finns heller inget öppet köp. Vid en eventuell reklamation så ska vi försöka åtgärda problemet först, och i andra hand betalas pengarna tillbaka.

10. Reservationer 

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, säljare, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.  

11. Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post support@skolmagi.nu ).

Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter (se vår privacy policy).   

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund.  En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är är Michael Widegren dataskyddsombud. Har du frågor kring hur vi behandlar din information som titta gärna på vår privacy policy eller kontakta oss på info@skolmagi.nu.

12. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.  Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om konsumentköplagen och distansavtalslagen mm. 

http://www.arn.se

http://konsumentverket.se

Som konsument kan du även vända dig till EU för att få hjälp med konfliktlösning när du handlat på nätet. Länk: ec.europa.eu/odr Då kommer du till: ”European Commission official website The Online Dispute Resolution website is an official website managed by the European Commission dedicated to helping consumers and traders resolve their disputes out-of-court.”

13. Nyhetsbrev

Vi skickar inga nyhetsbrev

Dessa villkor gäller tillsvidare. De kan komma att ändras utan förvarning, så kolla in här innan köp så att vi är helt överens om vad som gäller vid handel på denna e-handelsplats.