(gäller från och med 2023-08-27)

1.Krav för att sälja hos oss

Välkommen till Skolmagi.nu. Vad roligt att du är intresserad av att sälja ditt material genom vår marknadsplats. För att sälja dina produkter på skolmagi.nu ska nedanstående villkor vara uppfyllda. Är villkoren uppfyllda kontaktar du oss enkelt via ”kontakta mig”. Varmt välkommen med din ansökan!

* Materialet ska vara skapat av dig som skapare, alternativt att du har upphovsrätt och/eller tillstånd att sälja materialet vidare.

*Materialet som du som skapare säljer är ditt material, du äger detta, skolmagi.nu säljer materialet för din räkning och Skaparen erhåller royalty på varje såld produkt.

*Skaparen behåller hela tiden upphovsrätten till materialet som vi säljer.

* Du som skaparen prissätter din produkt och får tillgång till en skaparportal på skolmagi.nu

*Du som skapare hanterar köparnas ev. klagomål. Skolmagi tar hand om allt annat som kan uppstå samt finns och kan hjälpa till vid ev. frågor rörande betalning och tekniska frågor.

*Skolmagi.nu har alltid slutlig vetorätt kring produkten och kan när som helst ta bort denna om den inte följer reglerna/copyright eller lever upp till den kvalité vi förväntar oss.

*Skolmagi.nu har rätt att stänga av material och/eller skapare som bryter mot reglerna i detta dokument.

*Kontrollera att ditt material inte innehåller bilder, typsnitt eller annat som kan vara upphovsrättskyddat innan det läggs upp.

*Skaparen har det fulla ansvaret för att denne äger rättigheterna till sitt publicerade material.

* Det är respektive skapares ansvar att se till att följa svensk lag och att följa skatteverkets rekommendationer när det kommer till deklaration, skatt osv. Skolmagi kommer 1 gång om året tillgängligöra en kontrolluppgift för hur mycket royalty Skaparen har fått utbetalt genom att vi skickar in en KU10 (privatpersoner) respektive KU70 (företag) till Skatteverket.

* Skaparen står för ev. egenavifter och skatter som tillkommer utifrån royaltyunderlaget. Skolmagi redovisar genom KU10/KU70 blankett till Skatteverket.

* Skaparen åtar sig att följa sin del av GDPR, och har ett eget ansvar att följa gällande regler och förordningar.

2. Format på filerna

*Tänk på att försöka använda filformat som kan användas på samtliga plattformar, exempelvis PDF (rekommenderas!), ods, docx , ppt och liknande. Detta för att så många som möjligt skall kunna ta del av materialet.

3. Innehåll / Faktagranskning

  • Ifall du skapar material som är baserat på fakta, till exempel texter om geografi, historia, biologi eller liknande så ska källhänvisning anges. Detta eftersom det är av största vikt att de lärare som använder materialet kan granska både material och källor kritiskt.
  • Under 2022 kommer Skolmagi att aktivera granskning av material för att säkerställa att de är fullt fungerande. Vi kommer om möjligt att agera som extra kontroll av stavfel, faktafel och annat. Hur detta kommer att fungera är inte bestämt ännu, mer information kommer därför senare. Detta kommer att innebära att materialet måste godkännas innan det blir tillgängligt för köp.

4. Sälja från annat land än Sverige

* Det är tillåtet att lägga upp material för gratis delning även om man ej är bosatt i Sverige, men man kan alltså inte ta betalt i dagsläget. Om man ändå råkar ta betalt så tillfaller eventuella försäljningar Skolmagi då vi ej kan dela ut dessa.

5. Royalty / Betalning

* Skolmagi betalar 75% royalty till Skaparen för rätten att sälja skaparens material på vår plattform. Detta beräknas på produktens pris ex. moms. Momsen tillfaller Skolmagi då vi betalar moms på allt som säljs. Alla övriga kostnader som behövs för att kunna möjliggöra försäljning bekostas av Skolmagi, såsom webbplats, support och betallösningar och framtida kostnader.

*Observera att om du (skaparen) lägger ut material som är gratis så är Skolmagi helt kostnadsfritt.

*Skolmagi betalar ut royalty 1 gång i månaden. Om du har ett företag skickar Skolmagi ut underlag till företaget som i sin tur kan fakturera Skolmagi royalty+ 6% skatt.

*Skaparen måste, om denne ska kunna erhålla sin betalning, meddela sitt personnummer/organisationsnummer och eventuellt fler uppgifter i samband med öppnandet av Skaparkontot.

6. Skatteverket

Skolmagi skickar underlag till Skatteverket . Detta sker genom en s.k KU10 blankett för privatpersoner och KU70 för företag. Blanketterna skickas in i Januari året efter det år man fått sin royalty utbetald i enlighet med svensk lagstiftning, och kommer således in till deklarationen. Ni som skapare behöver alltså inte fylla i något eller liknande utan det sker automatiskt!

Dessa villkor gäller tills vidare och kan när som helst komma att ändras. Det är upp till Skaparen att hålla sig up-to-date med villkoren. Skaparen kan när som helst välja att avbryta sitt samarbete med Skolmagi genom att meddela Skolmagi detta.