Sök efter svar?
Categories
< All Topics
Print

Varför inte 6% moms?

Vi har sedan starten haft kontinuerlig dialog med Skatteverket huruvida materialet som säljs på Skolmagi ska räknas som böcker, tryckt media, läromedel eller digitala motsvarigheter och isåfall omfattas av möjligheten att använda 6% momssats istället för vanliga 25%.

efter många turer har Skatteverket kommit fram till att materialen inte är tillräckligt nära ett tryckt material (eller motsvarande i digital form) för omfattas av 6% moms. Det innebär att vi, även i framtiden, kommer fortsätta använda 25% moms, så länge inga förändringar sker.

Citat från Skatteverkets svar:

En produkt motsvarar huvudsakligen en publikation i fysisk form om produkten har samma innehåll, funktion och användningsområde som en publikation skulle kunna ha i fysisk form. Produkten ska som utgångspunkt innehålla text och vara avsedd för egentlig läsning eller uppläsning, alternativt inläst text eller syntetiskt tal som är avsedd för lyssning.
En princip är att i osäkra fall skall normalskattesatsen användas

Denna text uppdaterades senast 2023-10-14

Table of Contents