5 superfrågor – ett verktyg för att tänka källkritiskt (affisch)

Vem, vad, när, varför och hur? De här fem frågorna är ett enkelt verktyg som kan användas för att träna både elever, barn och unga i att skaffa sig bättre källkoll.

Använd gärna de fem superfrågorna som en påminnelse, antingen att sätta upp på väggen i ett klassrum, skolbiblioteket, datasalen eller på insidan av elevernas bänkar om den skrivs ut som A4. Affischen passar för Förskoleklasselever upp till gymnasiet.

 

Du är väl medveten om att den 13 mars är det källkritikens dag!

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 442 gånger