69 Läsuppgifter matematik

10,00 kr

69 textuppgifter där eleverna får träna både på att visa sin uträkning, och komma fram till rätt svar. 

Uppgifter involverar bland annat uppgifter som:

Division

Multiplikation

Addition

Subtraktion

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : Vivis klassrum Kategori: