Aktivitetskort för kartläggning förskoleklass Hitta språket moment 1-4

25,00 kr

Förenklade aktivitetskort baserade på skolverkets kartläggningsmaterial Hitta språket. Innehåller moment 1-4:

Vi berättar och beskriver 

Vi lyssnar och samtalar

Vi kommunicerar med symboler och bokstäver 

Vi urskiljer ord och språkljud


Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader