Am, are or is – presentation med modellerande meningar samt arbetsblad med stödstruktur

25,00 kr

Låt eleverna öva på am, are or is med hjälp av detta materialpaket. Paketet består av en presentation på 17 slides som innehåller kollaborativa övningar i form av modellerande meningar där eleverna får stöta och blöta kunskapen kring am, are och is. Paketet innehåller även fyra arbetsblad med tillhörande facit som eleverna kan göra efter ni gått igenom de grammatiska reglerna med hjälp av presentationen. Varje arbetsblad innehåller en stödstruktur som eleverna kan ta hjälp av när de arbetar självständigt, i par eller mindre grupp.

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader