Animals

2,00 kr

I den här uppgiften får eleven läsa och dra streck från rätt ord (namn på djur) till rätt bild. Eleven får även färglägg några av djuren och skriva rätt namn under bilden.

Uppgiften består av två delar.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader