Årsplanering F-åk3 exempel (för åk 1) och mallar

0,00 kr

Årshjul och exempel på årshjul för bedömning och teman, grovplanering, finplanering och detaljplanering.

Ladda ner och fyll i själv, anpassat till din skola och dina elevgrupper.

Planeringarna för Åk 1 som visas utgår från Lgr 11, Skolverkets kommentarmaterial och kunskapskraven.

Antal filer: 1
Filformat: pptx
Rekommenderad programvara: Microsoft PowerPoint


Detta material har laddats ned: 8317 gånger