Begreppsmemory

40,00 kr

Memoryspel som övar de matematiska begreppen! Laminera och låt eleverna räkna sig fram en större förståelse för de matematiska begreppen.

Innehåller:

  • De fyra räknesättens begrepp
  • Bråk
  • Geometriska objekt
  • Räkneord

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader