Body parts

5,00 kr

I den här uppgiften får eleven arbeta med kroppsdelar. Eleven får dra streck från rätt bild till till rätt ord, sätta kryss för de kroppsdelar som stämmer överens med bilden samt skriva kroppsdelarna vid pilarna. PDF-filen består av 3 olika arbetsblad. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader