Dags att flödesskriva – 1 – 7 olika nivåer, 7 olika illustrationer, 98 sidor

25,00 kr

Låt eleverna öva på att skriva berättelser med hjälp av detta materialpaket. I materialpaketet ingår sju olika skrivmallar på olika nivåer med sju olika illustrationer. Totalt innehåller paketet 98 sidor att skriva på. Tre av skrivmallarna innehåller välskrivningsrader medan fyra skrivmallarna innehåller “vanliga” linjära rader. Varje mall innehåller två stödstrukturer. En av stödstrukturna är en checklista som eleven kan ta hjälp av under skrivprocessen. Den andra stödstrukturen är en textplanerare eleverna kan ta hjälp av innan de påbörjar sin text, då med fokus på inledning, problem, lösning, avslut och personbeskrivningar.

Låt eleverna skriva en stund på sin berättelse under en hel vecka, då har du sju veckors flödesskrivningar i ett och samma paket, nivåanpassat och färdigt för utskrift.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader