Digitala klockan med färg och bildstöd.

14,00 kr

Hela den digitala klockan med klockslagen 00,05,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 och alla timmar från 00-23. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader