Djur åk 4-6: Faktahäfte med instuderingsfrågor (15 sidor)

30,00 kr

Ett häfte med 15 sidor fakta och instuderingsfrågor utifrån lärandemålen åk 4-6 i lgr 22
I häftet finns bilder som jag själv tagit i Australien, men även stödbilder till svåra ord. 

Avsnitt i häftet:

  • Varför djur ser ut som de gör

  • Evolution och evolutionsteorin

  • Näringsväv & näringskedja

  • Hur djur kan sorteras

  • Djurens livscykel

  • Myter, sagor och konst om djur

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader