Dokumentera Veckans tiotal 10-100

0,00 kr

Två olika dokument för att dokumentera tiotal.

x Hundraruta där eleverna färglägger en rad, horisontellt eller vertikalt och skriver tiotalet efter raden. Alternativt skriver eleven talen i rutorna. Skriv tiotalet i molnet. 

x Det andra dokumentet innehåller hundraruta där man färglägger likt ovan, färglägger antal 10-kronor samt ringar in tiotalet i tallinjen.  Skriv tiotalet i molnet.

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Tillgängliga nedladdningar

Detta material har laddats ned: 913 gånger

Skapare : Mitt digiloga klassrum Kategori: