Domino – träd

19,00 kr

Ett dominospel om träd som finns i tre olika “avskalade” versioner.  Utifrån elevgruppens förutsättningar så kan olika versioner av spelet introduceras beroende på vad som ska fokuseras i undervisningen.  Version tre fokuserar på trädets löv/barr + kottar/frön då eleverna ska matcha det med trädets siluett.  Version två fungerar som en övergång mellan spel tre och ett då fler abstrakta element införs. Version ett fokuserar på att eleverna ska kunna känna igen och kunna identifiera träd i deras närmiljö.

 • Träden som behandlas i spelet är:
  • ek
  • björk
  • gran
  • lönn
  • tall
  • rönn
  • asp
  • al

Eleverna ska i dominospelet para ihop åtta stycken träd med dess löv/barr + frön/kottar.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader