Du visar att.. målen i idrott & hälsa

10,00 kr

Bildstöd och förenklade beskrivningar av vad eleverna ska träna på och lära sig i idrott och hälsa. Gäller för målen i åk.6. Några av bilderna kan också användas till åk 3, där man tar bort de bilder som inte finns med för målen i åk 3. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader