Elevledda utvecklingssamtal mall

30,00 kr

Mall för elevledda utvecklingssamtal. Mallen tar upp elevens trivsel på skolan, mål i ämnen, önskemål kring förbättring på skolan, elevens utveckling, lärarsida samt sida för vårdnadshavare. Mer fördjupat inom grundämnena och mer kortfattat kring övriga ämnen.

Filen fungerar för Google Presentationer samt Power Point. Bakgrunderna är fasta men eleverna fyller i textrutorna.

Består av 11 sidor.

Antal filer: 1
Filformat: pptx
Rekommenderad programvara: Microsoft PowerPoint