En eller ett? Läs, skriv & färglägg! Nivå 2

5,00 kr

Ska det vara en eller ett?

I detta arbetsblad tränar eleverna på att läsa och skriva. 

Dessutom behöver texten läsas noggrant så att bilderna färgläggs korrekt!

Bilderna är ritade av mig & får därmed inte plagieras eller spridas vidare!

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader