Engelska: Vokalsortering

20,00 kr

Materialet är ett sorteringsmaterial där barnet ska sortera bildkort med vilken är begynnelsebokstaven.

Materialet innehåller  6 vokalkort (a, e, i, o, u och y) och 5 bildkort för varje vokal, 30 bildkort. 6 kontrollkort samt en ordlista.

Bilderna är från freepik.com och pixabay.com

Materialet är på engelska.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : Fröken Amina Kategori: