Europas länder (33 sidor!)

50,00 kr

Låt eleverna lära sig mer om Europas länder genom memory, begreppskort, hör vi ihop?, läsa faktatexter om några av Europas länder samt skriva egna anteckningar om Europas länder, exempelvis medan de tittar på filmer på SLI. 

Materialet har skapats för att passa SvA-elever i mellanstadiet. Har kombinerats med Fröken Sarahs material “Resetema“. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader