Faktatext – tåget

10,00 kr

Vem uppfann tåget? När uppfanns den? Hur såg det första tåget ut? Vad har tåget som transportmedel möjliggjort för mänskligheten? Har tågen alltid haft el som drivmedel eller har tågen förr i tiden drivits av andra medel? Vart kom det första tågspåret? Vad för roll spelar tåget för människan och infrastrukturen idag? Har alla länder tåg? Vilken är den längsta tågrälsen?

Med hjälp av detta arbetsblad kan eleverna skriva en faktatext om tåget som uppfinning. Låt eleverna söka fakta på nätet för att sedan sammanfatta informationen på arbetsbladet, på så vis ges eleverna också möjligheten att öva på sin källkritik. När eleverna sammanfattat färdigt kan eleverna presentera sin text antingen i par, grupp eller för hela klassen. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader