Faktatext – visselpipan

10,00 kr

Med hjälp av detta arbetsblad kan eleverna skriva en faktatext om visselpipan som uppfinning. Låt eleverna söka fakta på nätet för att sedan sammanfatta informationen på arbetsbladet, på så vis ges eleverna också möjligheten att öva på sin källkritik. När eleverna sammanfattat färdigt kan eleverna presentera sin text antingen i par, grupp eller för hela klassen. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader