Faktatexter om skogsdjur (7 olika)

50,00 kr

Faktatexter om 7 olika skogsdjur. Varje faktatext har två sidor med läsförståelsefrågor. Innehåller både flervalsfrågor och öppen text. Finns även en sida till varje text där eleverna ska skriva en egen faktatext om djuret. 
Perfekt träning inför NP! 

Innehåller faktatexter om: 

Älgen 

Brunbjörnen

Ekorren 

Rådjuret 

Grävlingen 

Rödräven 

Vargen 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader