Färglägg ordbilder 2: Pronomen

3,00 kr

Färglägg ordbilder 2: Pronomen

Läs och färglägg ordbilderna: jag, hon, du, vi och den.

Bland mitt material finns även andra arbetsblad där ordbilder tränas!

Bilden är ritad av mig & får därmed inte plagieras eller spridas vidare!

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader