Fem olika sätt att börja meditera

0,00 kr

Detta är en informativ inspirationsplansch för att hjälpa dig och dina kollegor att börja meditera. Den har sin plats i personalrummet.

Hitta vägledda meditationer till dig själv här!

Eller använd denna meditation med dina elever i klassrummet!

Lycka till!

<3 Linda D

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 98 gånger