Following Directions – 3-pack

30,00 kr

Öva på det engelska språket genom att följa instruktioner. Uppgiften har även som syfte att öva färger på engelska. 

Antal filer: 3
Filformat: png, pdf
Rekommenderad programvara: Bildbehandlingsprogram, Acrobat Reader