Första ljudet, språkträning

25,00 kr

Kan bl.a. användas så här:

Lägg fram ett par av korten. Alla ska börja på olika ljud. Visa fram ett kort som har samma ljud som ett av de andra korten. Låt barnen lista ut vilket kort som hör ihop med ditt kort, ljudmässigt. 

Innehåller 2 kort till de flesta ljud i alfabetet, utom de ”omöjliga” bokstäverna.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader