Förväntningar på läsåret

18,00 kr

En skrivövning att göra i början av läsåret. Passar bra att göra både med elever en haft tidigare och nya elever. Eleverna får fundera på vad de har för förväntningar på läsåret. Ett tips är att muntligt prata om detta. Låt sedan varje elev fundera enskilt och ge dem denna skrivuppgift. Denna kan sedan också plockas fram inför höstens utvecklingssamtal.

Antal filer: 5
Filformat: jpg
Rekommenderad programvara: Bildbehandlingsprogram