Grafik -Barn och dyslexi -flicka och pojke

10,00 kr

Två  illustrationer av  barn som har svårigheter att läsa.

Många kan känna som detta barn på bilden, när hen har dyslexi.

Så denna kan användas för det, och för att hen lättare ska kunna sätta ord/bild på hur hen tänker när hen läser.

Antal filer: 3
Filformat: jpg
Rekommenderad programvara: Bildbehandlingsprogram