Hitta orden – P, R, S och T

5,00 kr

I den här uppgiften får eleven hitta namnen på de olika bilderna / objekten med hjälp av bokstäverna i rutan. Därefter får eleven skriva av ordet på strecken bredvid.

I materialet finner ni ett arbetsblad per bokstav. Denna PDF-fil innehåller uppgifter med bokstäverna P, R, S, och T.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader