I have, Who has domino – Djur 3, 26 talkort

10,00 kr

I have who has, ordkejda. Talövning där eleverna får utveckla sina språkliga kunskaper i det engelska språket. 26 talkort där temat på begreppen är namn på olika djur. Till varje begrepp finns en bild. I have who has är ett roligt sätt att repetera eller lära sig nya begrepp på. Ordkedjan stärker även eleverna i att våga prata inför en mindre grupp eller hela klassen.  Låt de elever som vill utmanas extra få fler än ett kort. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader