Instruerande text – Hur gör man den perfekta cupcaken?

10,00 kr

Uppdaterad mall

Hur gör man den perfekta cupcaken? Låt eleverna skriva en instruerande text om hur man gör den perfekta cupcaken. Eleverna kan till sin instruerande text färglägga sin cupcake och/eller de fyllningar som finns med på arbetsbladet. Låt eleverna sedan presentera sin instruerade text i mindre grupp eller helklass. Kanske har du också möjligheten att ha en lektion där eleverna får möjligheten att följa sina instruktioner och göra den där perfekta cupcaken. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader