Instruerande text – Hur gör man det perfekta brödet?

10,00 kr

Hur gör man det perfekta brödet? Låt eleverna skriva en instruerande text om hur man gör det perfekta brödet. Eleverna kan till sin instruerande text färglägga sitt bröd och/eller de fyllningar som finns med på arbetsbladet. Låt eleverna sedan presentera sin instruerade text i mindre grupp eller helklass. Kanske har du också möjligheten att ha en lektion där eleverna får möjligheten att följa sina instruktioner och göra det där perfekta brödet. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader