Instruerande text – hur löser man en rubriks kub

10,00 kr

Ett arbetsblad där eleverna får träna på att skriva instruerande text. Med hjälp av arbetsbladet ska eleverna skriva en instruerande text i hur man löser man en rubriks kub. Arbetsbladet innehåller tydliga instruktioner som är tänkta att hjälpa eleven i hens skrivprocess. Varför inte låta eleverna göra testa att lösa en rubriks kub utefter sina egna instruktioner eller utefter en kompis instruktioner efter de skrivit sina instruerande texter.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader