Jag lär mig om humlan

15,00 kr

Häfte om humlan innehållandes:

– faktatext
– sant eller falskt
– skrivpapper för egen faktatext
– humlans livscykel, faktatext med bildstöd
– humlans livscykel flipbook

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader