Kategorispel Frukt och grönsaker.

10,00 kr

Spelplan för att öva, befästa och öka ordförrådet. Vid samtal och dialog kring bilderna övas även uttrycksförmågan.

Antal filer: 1
Filformat: jpg
Rekommenderad programvara: Bildbehandlingsprogram