Klassrumskalender 24/25 Färgkodade veckodagar

Kalender i A4, månadsvis för hela läsåret. Färgkodad med färgerna på veckodagarna enligt det färgsystem som finns om man är i behov av kognitivt stöd.

Även redigerbar fil följer med. För att komma åt den krävs ett Google konto.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 916 gånger