Laboration – Geometri

3,00 kr

Vi tränar på begreppen punkt, linje, sträcka, hörn och sida samt att använda en linjal för att rita geometriska objekt. Vi tränar även på namnen på geometriska figurer.

Du behöver: matematikhäfte, tärning, linjal, penna och sudd

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader