Läsförståelseuppgift: Bröderna Grimms saga Vargen och de sju killingarna

10,00 kr

Klicka in på min butik för att hitta fler läsförståelseuppgifter.

Materialet innehåller Bröderna Grimms klassiska saga Vargen och de sju killingarna med läsförståelsefrågor mellan styckena som eleverna svarar på under läsningens gång.

Kopiera upp och dela ut till eleverna. Använd som övning eller läsförståelsetest. 

Jag har inte skrivit något facit eftersom det inte alltid finns något helt korrekt svar eller korrekta formuleringar. Jag rekommenderar istället att man går igenom svaren tillsammans med eleverna i helklass när alla är klara, och då låter eleverna dela med sig till varandra om hur de tänkt och formulerat sig.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader