läsfrämjande aktivitet – Hitta en bok om…

70,00 kr

Denna läsfrämjande aktivitet kallad ”Hitta en bok om…” ger eleverna möjlighet att utforska olika genrer av fack- och skönlitteratur samt specifika böcker med hjälp av biljetterna ”Hitta en bok om”. 

 

*Materialet är uppdaterad 4/8-23

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader