Läsinlärning nivå 1 – Nonsensord

10,00 kr

Material som kan användas vid den första lästräningen med eleverna. 

Inkluderar:

– Försättsblad som ger bakgrund till nonsensord samt hur materialet kan användas. 

– Nonsensord med versaler och gemener.

– Diplom som elever kan få när de klarat nivå 1. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader