Läsorm med text och två bilder

0,00 kr

Denna läsorm består av 30 kort. Dela ut alla kort till eleverna. Varje elev ska ha minst ett kort var. Den som har kortet med en stjärna högst upp börjar läsa frågan som står på kortet. Den som har det som frågas efter läser upp det som står på kortet. 

Denna läsorm tränar några ordbilder och läsning av enkla ord. Dessutom övas förmågan att lyssna, vara uppmärksam och vänta på sin tur.

Jag har även gjort en läsorm med mindre bildstöd. Även den finns för nedladdning.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 2649 gånger

Skapare : min.vardag.i.skolan Kategori: Etikett: