Likhetstecknet – arbetsblad för begreppsförståelse

2,00 kr

Ett arbetsblad som tydliggör likhetstecknets funktion. Addition och subtraktion med talen 0-8

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader