mängdträning, addition och subtraktion 0-10 och 0-20

8,00 kr

Passar när eleverna ska träna in eller repetera addition och subtraktion inom talområdena 0-10 och 0-20.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader