Matematik väggplanscher

15,00 kr

Matematik väggplanscher att skriva ut och ha i klassrummet som extra stöd för alla elever. 

Innehåll
Väggskylt i pastellfärger (rosa, blå, grön, gul)
Addition, subtraktion, multiplikation, division

Väggpanscher med begrepp & kort förklaring (ljusgröna)
Siffra, tal, tallinje, jämna tal, udda tal, addition,
subtraktion, division, multiplikation, term, faktor, kvot, produkt, differens,
avrundning, täljare, nämnare, bråkform, meter, decimeter, kilometer, kvadrat,
rektangel, triangel, omkrets, area, volym, liter, kilogram, andel, platsvärde,
addition (term + term = summa), subtraktion (term – term = differens),
multiplikation (faktor x faktor = produkt), division (täljare, nämnare, kvot)

Begrepp (ljusgröna)
Siffra, tal, platsvärde, tallinje, jämna tal, udda tal,
addition, subtraktion, multiplikation, division, term, summa, differens,
faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, minnessiffra, år, skottår, dygn,
månad, kvartal, minut, sekund, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, timme,
vecka, medelvärde, genomsnitt, avrundning, närmevärde, längd, sträcka,
decimeter, meter, centimeter, rektangel, rät vinkel, kvadrat, spetsig vinkel,
omkrets, area, triangel, millimeter, kilometer, vinkel, mil, position, decimalform

Mall (ljusgrön)
Tom mall för egna begrepp (4 st)
Tom mall för egna begrepp (2 stora)

Antal filer: 1
Filformat: zip
Rekommenderad programvara: 7zip