Min stora bok om kroppen – faktablad

40,00 kr

Faktablad med bilder för eleverna att läsa och lära sig om vår fantastiska kropp. Innehåller följande 19 områden: celler, huden, skelett, muskler, leder, hjärtat, blodet, blodomloppet, kroppens reningsverk, våra sinnen, ögat, synen, örat, hörsel och balansen, hjärnan, nervsystemet, andningen, matens väg och urinvägarna. 

Det ingår även en framsida till boken, svartvitt att färglägga själv eller en i färg och en innehållsförteckning. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader