NO- TV

10,00 kr

Arbetsmaterial till programmet NO-TV på urplay.se taget från lärarhandledningen men gjort till ett färdigt material.

Endast till avsnitt om friktion och tyngdkraft.  

– Faktakort 
– Fördjupning 
– Begreppskort 
– Gemensamma aktiviteter 
– Frågor till helklass 
– Arbetsblad enskilt/par

Antal filer: 4
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : FrokenCaroline Kategori: Etiketter: ,