Ordorm Engelska Autumn

20,00 kr

Dela ut varsitt kort till eleverna. Har man färre elever än 18 elever kan man dela ut fler kort till varje elev. Den som har kortet med START börjar att läsa sitt kort. Korten kan läsas flera varv eller så slutar man när man kommer tillbaka till eleven med START kortet. Sedan kan man byt kort med varandra och börja om igen.

Innehåller 18 st läskort.

Ingår i serien Engelska Autumn. I serien finns: Engelskahäfte Autumn, Tipspromenad Engelska Autumn, Bingo Engelska Autumn och Ordjakt Engelska Autumn.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader